PlayPause
previous arrownext arrow
Slider

موقعیت پروژه مسکونی آسمان:

در شمال دریاچه چیتگر می باشد.

مجموعه برجهای آسمان شامل 21 برج 22 طبقه که در مراحل انتهای سفتکاری و در برخی برجها انتهای نازک کاری هستند،قرار گرفته اند.

تعاونی های مختلفی برای برجهای آسمان فعالیت می کنند که شامل تعاونی های آماد و پشتیبانی-قرارگاه-هوا فضا-حفاظت-لشگر27-بهداری می باشند.برجهای تحت ساخت تعاونی آماد از نظر موقعیت مشرف به دریاچه و با توجه به وضعیت رو به پایان نازک کاری از قیمت بالاتری نسبت به سایر تعاونی ها برخوردار هستند.اولویتهای واریزی در انتخاب واحد این برجها ملاک قرار می گیرد و در قیمت امتیازشان نیز تاثیر گذار است.

تعاونی های مسکن سازنده برجهای آسمان در منطقه 22 شامل تعاونی قرارگاه مسکن سپاه که 4 بلوک 19 طبقه 1 تا 4 برجهای آسمان را ساخته است . تعاونی هوافضای سپاه سازنده بلوکهای 5 تا 8 میباشد که این برجها نیز در 19 طبقه ساخته شده اند . تعاونی حفاظت سپاه سازنده برجهای 9 ،10 و 11 در 19 طبقه با متراژهای حدودا 110 تا 115 متر میباشد . تعاونی مسکن مخابرات سپاه تنها سازنده بلوک 12 است که دارای واحدهایی با ویو بسیار زیبا از 3 جهت میباشد.

تعاونی مسکن بهداری سپاه، بلوکهای 13 و 14 را ساخته است که این برجها از جنوب ، ویو زیبای دریاچه چیتگر را داراست. تعاونی مسکن لشگر 27 سپاه هم بلوک 15 و 16 را ساخته اند که از لحاظ لوکیشن و موقعیت مانند برجهای آسمان 13 و 14 دارای ویو زیبای دریاچه است.

بلوک 17 و 18 آسمان با موقعیت عالی و ویوی دریاچه از جنوب و از شمال ویو کوههای البرز توسط تعاونی قرارگاه مسکن سپاه ساخته شده اند. همچنین بلوک 19 و 20 برجهای آسمان هم با ویو زیبا از شمال و جنوب توسط تعاونی مسکن بقیه الله سپاه ساخته شده است . تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی سپاه بلوک 21 و 22 را ساخته است.

نوشته های مرتبط