تعریف تعاونی مسکن و انواع تعاونی مسکن

قانون تعریفی از افرادی که واجد شرایط برای تاسیس و تشکیل تعاونی مسکن هستند ندارد و عرفا میتوان گفت افراد هم صنف . همکار . هم محله و………. بدون قید هیچ گونه محدودیتی میتوانند نسبت به تشکیل و یا تاسیس تعاونی اقدام کنند.
معمولا تعاونی های مسکن هیچ گونه سرمایه گذاری برای خرید و یا شروع پروژه از حساب تعاونی انجام نمیدهند و هرچه که هست پرداختی های اعضای تعاونی میباشد . تعاونی در ضرر و سود پروژه با اعضای پروژه شریک نمیباشد. از همین بابت قیمت ساخت در همه تعاونی های مسکن بصورت علی الحساب میباشد و در مراحل ساخت با توجه به افزایش قیمت مصالح قابل افزایش و کاهش میباشد.

انواع تعاونی های مسکن

تعاونی های مسکن از نظر عضو گیری بر دو نوع هستند.
تعاونی های شخصی که بصورت کاملا شخصی تاسیس میشوند و هیچ گونه وابستگی به هیچ ارگان و سازمانی ندارند که میتوان گفت بیشتر از ۹۰ درصد تعاونی ها ی مسکن از این قبیل هستند
تعاونی های کارکنان که وابسته به ارگان و یا سازمان هستند و در اکثر اینگونه تعاونی ها عضو اجازه فروش سهم و یا امتیاز خود را ندارد و معمولا بصورت وکالتی در دفتر خانه ها انجام میگردد.

نحوه تشخیص تعاونی مسکن معتبر

۱- تبلیغات
همانطور که در بالا ذکر شد تعاونی مسکن در سود و زیان پروژه شریک نمیباشد و کلیه هزینه ها توسط اعضا صورت میگیرد. در این شرایط اگر با تعاونی مسکنی روبه رو شدید که در حال تبلیغات بود نظیر ( ارسال پیامک . بیلبورد . تبلیغ در فضای مجازی و هرگونه تبلیغ دیگری ) برایتان باید این سوال پیش بیاید که هزینه این تبلیغات از کجا میاد؟؟؟؟
از مبالغی که اعضا بابت ساخت پروژه داده اند !!!!!!
از حساب تعاونی !!! (تعاونی که در سود زیان شریک نیست)


۲- رزومه تعاونی مسکن
رزومه تعاونی دلیل بر بی اعتباری تعاونی های تازه تاسیس نمیباشد بلکه میتوان گفت درصد ریسک در تعاونی هایی که رزومه خوب و موفقی دارند کمتر است .


۳-رزومه شخصی اعضای هییت مدیره و مدیر عامل تعاونی
۴-شفافیت و پاسخگویی تعاونی مسکن ها
برای مثال میتواند کپی مدارکی نظیر اساس نامه تعاونی و سند مالکیت و یا مبایعه نامه زمین پروژه و یا فاکتور های خرید مصالح در مجتمع های تعاونی به رویت اعضا برسد.
تذکر : تعاونی های مسکن بغیر از مبلغ واریزی و هزینه نقل و انتقال حق هیچگونه دریافتی از اعضا تعاونی ندارند برای مثال مبلغ حق امتیاز فقط و فقط بایستی به عضو تعاونی (فروشنده) پرداخت گردد. اعمال هرگونه نظر در قیمت حق امتیاز میتواند از اعتبار تعاونی بکاهد.
اطلاعات بیشتر در ارتباط با قیمت پیش فروش آپارتمان منطقه 22 :
نیکو 09121010628