نویسنده: mashahir

معرفی منطقه ۲۲

منطقه ۲۲ شهرداری تهران غربی‌ترین منطقه شهری تهران است که در شمال غرب تهران واقع شده‌است.